Home PageDây da đồng hồ chính hãng – phụ kiện đồng hồ

Dây Da Đồng Hồ Chính Hãng – Phụ Kiện Đồng Hồ

Một số loại dây da đồng hồ chính hãng để thay thế dây đeo cho các loại đồng hồ dây da:

 

Giới thiệu về dòng dây ZRC – Dòng dây da đồng hồ số 1 đến từ Pháp:

ZRC là nhà cung cấp dây da hàng đầu thế giới đến từ nước Pháp. Nắm giữ gần 65% thị phần thị phần cung cấp dây da trên toàn thế giới với hơn  15000 cửa hàng bán lẻ. Với lịch sử lâu đời hơn 109 năm kinh nghiệm, ZRC thực sự là nhà cung cấp dây da dành cho dân chuyên nghiệp.

Với hơn 130 chủng loại dây đã được đăng ký độc quyền và hơn 4000 mẫu dây da, tất cả đều có nhiều kích cỡ, màu sắc và hàng trăm loại da khác nhau.

ZRC luôn đổi mới bằng việc nghiên cứu ra vô số dòng dây mới như dòng Bioconfort, 100 Chrome Free, chống dị ứng và phân hủy sinh học.

 

 

Dây Da ZRC 639 - Chelsea
Dây Da  ZRC 639 – Chelsea

 

 

 

Dây Da ZRC 634 - Trendy
Dây Da  ZRC 634 – Trendy

 

 

 

Dây Da ZRC 633 - Screen
Dây Da  ZRC 633 – Screen

 

 

 

Dây Da ZRC 628 - Newport
Dây Da  ZRC 628 – Newport

 

 

 

Dây Da ZRC 619 - Miami
Dây Da  ZRC 619 – Miami

 

 

 

Dây Da ZRC 602 - Boston
Dây Da  ZRC 602 – Boston

 

 

 

Dây Da ZRC 521 - Link
Dây Da  ZRC 521 – Link

 

 

 

Dây Da ZRC 659 - City
Dây Da  ZRC 659 – City

 

 

 

Dây Da ZRC 519 - Yaounde
Dây Da  ZRC 519 – Yaounde

 

 

 

Dây Da ZRC 518 - Cape Town
Dây Da  ZRC 518 – Cape Town

 

 

 

Dây Da ZRC 516 - Victory
Dây Da  ZRC 516 – Victory

 

 

 

Dây Da ZRC 511 - Panama
Dây Da  ZRC 511 – Panama

 

 

 

Dây Da ZRC 509 - Kenya
Dây Da  ZRC 509 – Kenya

 

 

 

Dây Da ZRC 503 - Keywest
Dây Da  ZRC 503 – Keywest

 

 

 

Dây Da ZRC 502 - Buffalo
Dây Da  ZRC 502 – Buffalo

 

 

 

Dây Da ZRC 529 - Colorado
Dây Da  ZRC 529 – Colorado

 

 

 

Dây Da ZRC 723 - Neptune
Dây Da  ZRC 723 – Neptune

 

 

 

Dây Da ZRC 588 - Predator
Dây Da  ZRC 588 – Predator

 

 

 

Dây Da ZRC 584 - Aquacalf
Dây Da  ZRC 584 – Aquacalf

 

 

 

Dây Da ZRC 581 - Cooper

 

 

 

Dây Da ZRC 556 - Ibiza
Dây Da  ZRC 556 – Ibiza

 

 

 

Dây Da ZRC 553 - Abyss
Dây Da  ZRC 553 – Abyss

 

 

 

Dây Da ZRC 552 - Aviator
Dây Da  ZRC 552 – Aviator

 

 

 

Dây Da ZRC 513 - San Marino
Dây Da  ZRC 513 – San Marino

 

 

 

Dây Da ZRC 732 - Poseidon
Dây Da  ZRC 732 – Poseidon

 

 

 

Dây Da ZRC 566 - Delphes
Dây Da  ZRC 566 – Delphes

 

 

 

Dây Da ZRC 565 - Riviera
Dây Da  ZRC 565 – Riviera

 

 

 

Dây Da ZRC 563 - Deville
Dây Da  ZRC 563 – Deville

 

 

 

Dây Da ZRC 562 - Miura
Dây Da  ZRC 562 – Miura

 

 

 

Dây Da ZRC 559 - Indiana
Dây Da  ZRC 559 – Indiana

 

 

 

Dây Da ZRC 549 - Charleston
Dây Da  ZRC 549 – Charleston

 

 

 

Dây Da ZRC 541 - Road Roaner
Dây Da  ZRC 541 – Road Roaner

 

 

 

Dây Da ZRC 534 - Texas
Dây Da  ZRC 534 – Texas

 

 

 

Dây Da ZRC 506 - Roma
Dây Da  ZRC 506 – Roma

 

 

 

Dây Da ZRC 575 - Louisiana
Dây Da  ZRC 575 – Louisiana