Posts Tagged ‘Dịch Vụ Hoàn Hảo’

Vào ngày 20/1/2013 – Tại TPHCM, Đồng Hồ Hai Trieu vinh dự được nhận giải thưởng của Chương Trình Truyền Thông Thương Hiệu, Nhãn Hiệu Và Khảo Sát Sản Phẩm Tin Cậy, Dịch Vụ Hoàn Hảo, Nhãn Hiệu Ưu Dùng Năm 2012           Được sự ủng hộ của đông đảo khách

-> Đọc Thêm