Posts Tagged ‘đồng hồ cặp đôi’

Đồng Hồ Đôi – Thay Lời Yêu Thương Lời mở đầu: “Time is Gold” thời gian quý hơn vàng bạc đây là một câu nói rất nổi tiếng ngụ ý muốn nhắc nhở mỗi một người trong chúng ta rằng “đừng bao giờ bỏ phí thời gian vì thời gian đã đi thì sẽ không

-> Đọc Thêm