Posts Tagged ‘đồng hồ Moana Pacific Pro Diver’

Chiếc đồng hồ Moana Pacific Pro Diver vừa mới được phát hành từ hãng đồng hồ Magrette, đây là một chiếc đồng hồ hoàn toàn đặc biệt và được hãng rất chú trọng tới có thể nói hãng Magrette đặt nhiều niềm hy vọng vào chiếc MPP này. Nó được làm bộ vỏ bên ngoài

-> Đọc Thêm