Posts Tagged ‘Manufacture Contemporaine du Temps’

Sau sự ra mắt rất thành công của Sequential One, Manufacture Contemporaine du Temps lại gây ngạc nhiên một lần nữa ở Baselworld 2014 với các mẫu Sequential mới, Sequential Two S200 có tính năng hiển thị chữ ký lần đầu tiên xuất hiện trên lăng kính MCT vỏ tròn gồm 43 thành phần. Nét

-> Đọc Thêm